یک روز موعود برای عشق

یک ولنتاین دیگر؛ یک روز موعود برای عشق!   من در عجبم، آدمها چطور می توانند یک سال برای یافتن عشق انتظار بکشند؟ یک سال برای گفتن دوستت دارم تحمل کنند!؟ عشق که با برنامه ریزی...

بیشتر

زندگی مبتنی بر ارزش‌ها

iq6llpws

همه ی ما دنبال چیزهای ارزشمند هستیم. همه ی ما به تناسب نیاز و احساس و ادراکمان، چیزهای ارزشمند را دنبال می کنیم و کم کم در مراحل مختلف زندگی بدست می آوریم. گاهی...

بیشتر

Et si tu n`existais…

Et si tu n`existais pas Dis-moi pourquoi j`existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n`existais pas J`essaierais d`inventer l`amour Comme un peintre qui voit sous...

بیشتر

تفکر، برنامه ریزی و اجرا

execute

در طول سالهای کاری ام، همیشه با افرادی در بخش های مختلف آشنا و همراه شدم و سعی کردم از زاویه دید اونها به مسائل نگاه کنم، درک کنم و با مسائل دست و...

بیشتر

یگانه راه شاد زیستن

bireysell1

روزانه به خودت یاد آوری کن که هیچ راهی به شادی ختم نمیشود؛ در عوض، شادی یک راه است. ممکن است لیست بلندی از اهدافی که باور داری وقتی به آنها دست یافتی خوشنود...

بیشتر